EasyVote ID är en autentiseringsplattform som används av EasyVote för att dess autentisera användare och APIer.

Mer teknisk information finns här: /.well-known/openid-configuration.